ජනාධිපතිවරයා ගේ ප‍්‍රකාශ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ වසං කිරීමට බලපානවා

මෙරට ආරක්ෂක අංශයේ යම් යම් ක‍්‍රියාකාරීත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ද එල්ල වන චෝදනා පිළිබඳව සඳහන් කරමින් ඒ සියල්ල

Read more