මුදල් ඇමති වෙනස ඇතුලේ වැඩක් බවට ප්‍රචාරයක්

කැබිනට් සංශෝධනයක් කර මුදල් අමාත්‍යධූරය වෙනස් කරනා බවට සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩෙවි ඔස්සේ ගිය ප්‍රචාරයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු තිදෙනෙක්

Read more

රවි ජාත්‍යන්තර කරලියට

ආසියා පැසිෆික් කලාපීය සංවර්ධනය සඳහා වන ඉහළ පෙළ සාකච්ඡාවේ ප්‍රධාන දේශනය  සඳහා මුදල් ඇමති රවි කරුණානායකට හිමි වී තිබේ. ශ්‍රී

Read more

නිවාස අමත්‍යංශ ලේකම්වරිය සෙල්ලමක

නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරියට එරෙහිව පවතින රාජ්‍ය දේපොළ අවභාවිතාව හා මහාපරිමාණ දුෂණ අක්‍රමිකතා රැසක් සම්බන්ධයෙන් ඉහළ පෙළේ පරික්ෂණයක් ආරම්භ

Read more