ඇමරිකාවේ උදව්වෙන් මුහුදු කොල්ලකරුවන් ගෙන් ලාංකිකයින් බේරෙති

කාර්ය මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අට දෙනකුගෙන් සමන්විත වූ පැහැර ගන්නා ලද තෙල් ප්‍රවාහන නෞකාව සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් මුදාහරිනු ලැබ

Read more

ජනපති හම්බන්තොට දී මුට්ටිය දමයි

තංගල්ල ආසනයට ධීවර ඇමැතිධූර තුනක් තිබීම ගැටළුවක් වි ඇත්නම්  ධීවර කැබිනට් ඇමැතිධූරයේ වෙනසක් කිරීමට තමා කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල

Read more