රතු වරෙන්තුවේ සිටි නාමල් ගේ ලේකම්වරියට ඇප

අධිකරණය මගහරිමින් විදේශගත සැඟව සිටියදී රතු වරෙන්තු නිකුත් කර අබුඩාබි හිදී අත්අඩංගුවට ගත්, නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ලේකම්වරියක් වන ඉරේෂා සිල්වා

Read more

නාමල් තංගල්ලේ රිමාන්ඩ් කුඩුවේ

අධිකරණ නියෝග උල්ලංඝගණය කරමින් හම්බන්තොට දී ඉකුත් 6 වැනි දා විරෝධතාවේ නිරත වී කලහාකාරි ලෙස හැසීම සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගත්

Read more