රංජිත් ඔබට සුබ ගමන්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාදරයෙකු ලෙස සක්‍රීයව දේශපාලන කටයුතු කරමින් සිටියදී 2007 වසරේ තිබූ පක්ෂ සමුළුවක පෙරසූදානම් කටයුතුවල නිරතව සිටින අතරතුර

Read more

තනි ආණ්ඩු බැහැ – මෛත්‍රි

පාර්ලිමේන්තුවේ පවතින මන්තී‍්‍ර ධුරවල ව්‍යුහය අනුව “එකතු වීම තුළ මිසක් කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට තනිවම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවකාශයක් නොමැති බව” තමන්

Read more