අර්ජුන් ගෙන්වන්න දේශපාලන මෙහෙයුමක්

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා යම් කිසි මෙහෙයුමක් සිදුකල යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සමීප පිරිස් කියා සිටිති. හිටපු

Read more

කරාපිටිය සුදු දොස්තරට බ්‍රිතාන්‍යය තුළ බලපත්‍රයක් හිමි නැත

ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ හෘද හා උරස් ශල්‍ය ඒකකයේ සැත්කම් කිරීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට වරින් වර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විශේෂඥ

Read more