බ්‍රිතාන්‍ය ඔටුන්නට හිමිකම් කියන පස්වැනි කුමරුවා උපත ලබයි!

බ්‍රිතාන්‍ය ඔටුන්නට පස්වැන්නාට හිමිකම් කියන කුමරා උපත ලද බව ඊයේ (23) බකිංම්හෑම් මාළිගය බ්‍රිතාන්‍ය වේලාවනේ උදෑසන නිවේදනය කර තිබේ. රජ

Read more

මාධ්‍යටත් මන්දපෝෂණයද?

පසුගිය දිනක, ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මගින්, 2017 ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණය පිළිබඳ වාර්තාවෙහි මන්දපෝෂණය අතින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ

Read more

ත්‍රී රෝද මීටර් නීතිය සමාගම් පෝෂණයටයි

ත්‍රී රෝද රථ මීටර් නිෂ්පාදන සමාගම් පෝෂණය කිරීම අරමුණු කොට නීති සැදීම වහා නවතා දමන ලෙසත් මගියාට සාධාරණය ඉටු කිරීම

Read more

එජාපයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු ඇරඹේ!

එජාපයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු වල එක් මූලික පියවරක් වශයෙන් එහි පක්ෂ මූලස්ථානය වන සිරිකොතෙහි බලය අංශ තුනක් ඔස්සේ බෙදා ක්‍රියාවට නැංවීමට

Read more