සුරතල් සතුන් ගැන අනිසි බියක් එපා – පශු වෛද්‍ය සංගමය

dog

සුරතල් සතුන් මගින් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයන් පැතිරී ඇති බවට පළ වී ඇති වාර්තා නොතකා හැරිය නොහැකි නමුත් සුරතල් සතුන් සම්බන්ධයෙන් අනිසි බියක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බව ශ්‍රී ලංකා පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

අනවශ්‍ය ලෙස සුරතල් සතුන් ලඟට ගැනීමෙන් හෝ සිප ගැනීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස අවවාද කරන පශු වෛද්‍ය සංගමයේ ඉතිහාසය තියෙන්නෙ වෙනදාමෙන් කරුණාභරිත ව තමන්ගේ සුරතල් සතුන් රැක බලා ගන්නා ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.