හත්වන විධායක ජනාධිපති පන්නපු අපිට තමුසේ කජ්ජක්ද…

0
27

කැට හොල්ලන පක්ෂ පාදඩ සිසුන් නඩත්තු කරන බවත් ඔවුන් බන්ධනාගාර ගත කොට පුනරුත්ථාපනය කළයුතු බවත් පේරාදෙණිය විශ්ව
විද්යාල ශාස්ත්‍ර පීඨාධිපති ආචාර් ය ප්‍රභාත් ඒකනායක පවසයි.

නීති පීඨයේ සිසුන්ට පහරදීම හේතුවෙන් ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සිසුන් තිදෙනෙකුගේ පංති තහනම් කල අවස්ථාවේදී’ හත්වන විධායක ජනාධිපති පන්නපු අපිට තමුසේ කජ්ජක්ද’ යැයි තමන්ට ත ර් ජනය කල බව ආචාර් ය ප්‍රභාත් ඒකනායක කියා සිටී.

මේ වන විට ශාස්ත්‍ර පීඨයේ ආචා ර් ය වරු ඉගැන්වීමේ කටයුතු වලින් ඉවත්ව සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here