තෑගි පිළිබඳව ඇත්තේ  විචිත්‍ර ඉතිහසයකි

තෑගි පිළිබඳව ඇත්තේ විචිත්‍ර ඉතිහසයකි

ටජ් මහල්: ෂාජහාන් අධිරාජ්‍යයා විසින් ඔහුගේ තුන්වන බිරිඳ මුම්ටාස් මහල් වෙත ත්‍යාගයක් ලෙස ඉදිකරන ලද අතර එය මෝගල් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් ලෙස සැලකේ.

පැන්ඩෝරාගේ පෙට්ටිය: ග්‍රීක මිත්‍යා කථා වලට අනුව දෙවිවරුන් විසින් පැන්ඩෝරාට තෑගි කරන ලද ලෝකයේ සියලුම නපුරුකම් අඩංගු පෙට්ටියකි. එය අනපේක්ෂිත ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ සංකල්පය නියෝජනය කරයි.

ට්‍රෝජන් අශ්වයා: ග්‍රීකයන් විසින් ට්‍රෝජන්වරුන්ට තෑගි කරන ලද මිථ්‍යා ලී අශ්වයෙකි ක්, අවසානයේ ට්‍රෝජ පුරයේ බිඳ වැටීමට තුඩු දුන් අතර කපටි රැවටීම සංකේතවත් කරයි.
මේ සෑම තෑග්ගක් පසු පසින් කථාවක් තිබේ.

කියවන්න විද්‍යා දැනුම වියමන.

 

Related Articles