අඟහරුවාදා, සැප්තැම්බර් 27, 2022

කොළඹ අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කෙරේ…..

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අධිආරක්ෂිත කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින්...

ආගමික ස්ථාන විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් නගන හඬ සාධරණද ?

පොදුවේ විදුලි ගාස්තු ඉහල දැමීම පීඩාකාරිය එහෙත්...

ත්‍රිපෝෂවල ඇෆ්ලටොක්සින් වැඩි බව පැවසූ උපුල් රෝහණ ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටී…..

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ...

ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඝාතනයට මුල් වුනේ දේපල ආරාවුලක් ?

සීදුව රද්දොළුව ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ගේ අභිරහස් අපවත්වීම...

Fresh stories

Today: Browse our editor's hand picked articles!

ඉන්දීය ණය හමාර වෙන හැඩ…..

මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම ණය ...

පුටින් ඇතුළු රාජ්‍ය නායකයින් රැසකට රැජින ගේ අවමගුල් උළෙලට තහංචි….

සිරියාව, වෙනිසියුලාව සහ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කිසිදු නියෝජිතයෙකුට ආරාධනා කර නොමැති...

විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයින්ට විදුලි වාහන ගෙන්වීමට බලපත්‍ර…..

විදේශ විනිමය එවන විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට විදුලි වාහන බලපත්‍ර...

හය කෝටියක චිත්‍රපටි ණය බොල්වෙලා….

ජාතික චිත්‍රපටි සංවර්ධන අරමුදල මගින් චිත්‍රපටි නිෂ්පාදනය හා සිනමාශාලා...

කොත්තු රොටී පක්ෂ මාර් තු මැතිවරණයට වැඩ….

වසරේ මාර්තු 20 වන දිනට පෙර ඡන්දයක් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා...

විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයින්ට විදුලි වාහන ගෙන්වීමට බලපත්‍ර…..

විදේශ විනිමය එවන විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට විදුලි වාහන බලපත්‍ර ලබදෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විදේශගත ශ්‍රමිකයින්...

කොළඹ ජාතික රෝහලේ මාළු නැහැ….

රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවකම සැපයුම්කරුවනට මුදල් ගෙවා ...

ආසියානු කුසලානය දිනා ගන්න කැපවූ නාමල්ට ඇමතිකමක් දෙන්න -මධුර විතානගේ….

වසර දෙකහමාරක් තිස්සේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ ...

Popular

කොළඹ අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කෙරේ…..

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අධිආරක්ෂිත කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින්...

ආගමික ස්ථාන විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් නගන හඬ සාධරණද ?

පොදුවේ විදුලි ගාස්තු ඉහල දැමීම පීඩාකාරිය එහෙත්...

ත්‍රිපෝෂවල ඇෆ්ලටොක්සින් වැඩි බව පැවසූ උපුල් රෝහණ ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටී…..

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ...

Join or social media

For even more exclusive content!

Breaking

Politics

ඉන්දීය ණය හමාර වෙන හැඩ…..

spot_imgspot_img

Subscribe

Celebrity
Lifestyle

කොළඹ අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කෙරේ…..

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අධිආරක්ෂිත කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින්...

ආගමික ස්ථාන විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් නගන හඬ සාධරණද ?

පොදුවේ විදුලි ගාස්තු ඉහල දැමීම පීඩාකාරිය එහෙත්...

ත්‍රිපෝෂවල ඇෆ්ලටොක්සින් වැඩි බව පැවසූ උපුල් රෝහණ ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටී…..

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ...

ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඝාතනයට මුල් වුනේ දේපල ආරාවුලක් ?

සීදුව රද්දොළුව ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ගේ අභිරහස් අපවත්වීම...

ඉන්දීය ණය හමාර වෙන හැඩ…..

මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම ණය ...

පුටින් ඇතුළු රාජ්‍ය නායකයින් රැසකට රැජින ගේ අවමගුල් උළෙලට තහංචි….

සිරියාව, වෙනිසියුලාව සහ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කිසිදු නියෝජිතයෙකුට ආරාධනා කර නොමැති...

Food & travel

කොළඹ අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කෙරේ…..

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අධිආරක්ෂිත කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින්...

ආගමික ස්ථාන විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් නගන හඬ සාධරණද ?

පොදුවේ විදුලි ගාස්තු ඉහල දැමීම පීඩාකාරිය එහෙත්...

ත්‍රිපෝෂවල ඇෆ්ලටොක්සින් වැඩි බව පැවසූ උපුල් රෝහණ ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටී…..

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ...

ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඝාතනයට මුල් වුනේ දේපල ආරාවුලක් ?

සීදුව රද්දොළුව ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ගේ අභිරහස් අපවත්වීම...
spot_imgspot_img

Exclusive content

Recent posts
Latest

කොළඹ අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කෙරේ…..

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අධිආරක්ෂිත කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් අද (සැප්. 23) අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය...

ආගමික ස්ථාන විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් නගන හඬ සාධරණද ?

පොදුවේ විදුලි ගාස්තු ඉහල දැමීම පීඩාකාරිය එහෙත්...

ත්‍රිපෝෂවල ඇෆ්ලටොක්සින් වැඩි බව පැවසූ උපුල් රෝහණ ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටී…..

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ...

ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඝාතනයට මුල් වුනේ දේපල ආරාවුලක් ?

සීදුව රද්දොළුව ශ්‍රී නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ගේ අභිරහස් අපවත්වීම...

Marketing

ආගමික ස්ථාන විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් නගන හඬ සාධරණද ?

පොදුවේ විදුලි ගාස්තු ඉහල දැමීම පීඩාකාරිය එහෙත්...