සෙනසුරාදා, ජූනි 25, 2022

හැටන් – කොළඹ පාරත් වසයි….

භුමිතෙල් මිල දි ගැනිමේ අපෙක්ෂාවෙන් පොලිම් වල සිටි දෙදහස්...

රනිල්ගෙන් ආණ්ඩුවට දූස්රාවක්

දූස්රා පන්දුව යනු පිට දඟ පන්දුව සේ පෙනෙන එහෙත්ත්...

නිමල් සිරිපාල උද්ඝෝෂකයින් අතරට ගිය ගමන පෙරනිමිත්තක්ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන්වී තමන්ගේ ගමනක නිරතවිය...

මහින්දගේ අනුරපුර අභියෝගයට විපක්ෂයේ කලබල

අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රැළියේදී...

Fresh stories

Today: Browse our editor's hand picked articles!

වැඩ වර්ජිත සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ ගණිත දැනුම පිළිබඳ ගැටලුවක්

රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා එහි සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය...

පාඨලී අනුර සංයෝගයට ඉල්ලුමක්

පාඨලී චම්පික රණවක සහ අනුර කුමාර දිසානායක සංයෝගයකට සමාජ...

යොහානී තනි වෙන්නට මාන බලයි

පාට පාට හැඩ වැඩ ගොඩගැසුණු කාට කාට කිව්වත් පද ගෙතුණු රෑට...

ගම්මන්පිලට මොකද මේ කරදර?

උදේ ගම්මන්පිල අමාත්‍යවරයා තම පොහොට්ටු සගයින්ගේ වාග් ප්‍රහාර වලට...

හරීන් – මනුෂ රතු ඉරේ කොටු පනිති

පාස්කු බෝම්බය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ...

යොහානී තනි වෙන්නට මාන බලයි

පාට පාට හැඩ වැඩ ගොඩගැසුණු කාට කාට කිව්වත් පද ගෙතුණු රෑට රෑට මට ඉඳහිට දැනුනු ගාට ගාට තුරුලට ගොඩවැදුනු හැරදමා යන වග අද හෙට...... තනිකම සම වැදුනෙමි දැහැනට හලෝ යොහානී තම...

Popular

හැටන් – කොළඹ පාරත් වසයි….

භුමිතෙල් මිල දි ගැනිමේ අපෙක්ෂාවෙන් පොලිම් වල සිටි දෙදහස්...

රනිල්ගෙන් ආණ්ඩුවට දූස්රාවක්

දූස්රා පන්දුව යනු පිට දඟ පන්දුව සේ පෙනෙන එහෙත්ත්...

නිමල් සිරිපාල උද්ඝෝෂකයින් අතරට ගිය ගමන පෙරනිමිත්තක්ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන්වී තමන්ගේ ගමනක නිරතවිය...

Join or social media

For even more exclusive content!

Breaking

Politics

spot_imgspot_img

Subscribe

Celebrity
Lifestyle

හැටන් – කොළඹ පාරත් වසයි….

භුමිතෙල් මිල දි ගැනිමේ අපෙක්ෂාවෙන් පොලිම් වල සිටි දෙදහස්...

රනිල්ගෙන් ආණ්ඩුවට දූස්රාවක්

දූස්රා පන්දුව යනු පිට දඟ පන්දුව සේ පෙනෙන එහෙත්ත්...

නිමල් සිරිපාල උද්ඝෝෂකයින් අතරට ගිය ගමන පෙරනිමිත්තක්ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන්වී තමන්ගේ ගමනක නිරතවිය...

මහින්දගේ අනුරපුර අභියෝගයට විපක්ෂයේ කලබල

අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රැළියේදී...

වැඩ වර්ජිත සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ ගණිත දැනුම පිළිබඳ ගැටලුවක්

රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා එහි සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය...

පාඨලී අනුර සංයෝගයට ඉල්ලුමක්

පාඨලී චම්පික රණවක සහ අනුර කුමාර දිසානායක සංයෝගයකට සමාජ...

Food & travel

හැටන් – කොළඹ පාරත් වසයි….

භුමිතෙල් මිල දි ගැනිමේ අපෙක්ෂාවෙන් පොලිම් වල සිටි දෙදහස්...

රනිල්ගෙන් ආණ්ඩුවට දූස්රාවක්

දූස්රා පන්දුව යනු පිට දඟ පන්දුව සේ පෙනෙන එහෙත්ත්...

නිමල් සිරිපාල උද්ඝෝෂකයින් අතරට ගිය ගමන පෙරනිමිත්තක්ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන්වී තමන්ගේ ගමනක නිරතවිය...

මහින්දගේ අනුරපුර අභියෝගයට විපක්ෂයේ කලබල

අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රැළියේදී...
spot_imgspot_img

Exclusive content

Recent posts
Latest

හැටන් – කොළඹ පාරත් වසයි….

භුමිතෙල් මිල දි ගැනිමේ අපෙක්ෂාවෙන් පොලිම් වල සිටි දෙදහස් පන්සීයකට වැඩි පිරිසක් හැටන් නගරයේ සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම් හලේ ඉන්දන නොමැති කමින් පිරවුම්හල ඉදිරිපිටින් හැටන්...

රනිල්ගෙන් ආණ්ඩුවට දූස්රාවක්

දූස්රා පන්දුව යනු පිට දඟ පන්දුව සේ පෙනෙන එහෙත්ත්...

නිමල් සිරිපාල උද්ඝෝෂකයින් අතරට ගිය ගමන පෙරනිමිත්තක්ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන්වී තමන්ගේ ගමනක නිරතවිය...

මහින්දගේ අනුරපුර අභියෝගයට විපක්ෂයේ කලබල

අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රැළියේදී...

Marketing

රනිල්ගෙන් ආණ්ඩුවට දූස්රාවක්

දූස්රා පන්දුව යනු පිට දඟ පන්දුව සේ පෙනෙන එහෙත්ත්...