දිශානතිය

  • Lanka on globe
  • කලාව

කුවේට්හි වෙඩි කෑ සාගර අසරණයි

කුවේට්හි හෝටලයක ආහාර ඇණවුම් නිවසට ගෙන යාම ප්‍රමාද වූ හෙයින් වෙඩි වැදී බරපතළ තුවාල ලබා

ශ්‍රී ලාංකිකයින් බේරා ගැනීම ජයග්‍රහණයක්- සීෂෙල්ස් ජනපති

අරාබි මුහුදේදී සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්වූ ‘ලොරෙන්සෝ පුතා 4‘ බහුදින යාත්‍රාව සහ ධීවරයන් 6

දියෙගෝ ගාර්සියා සරණාගතයින් අපායක

දියෙගෝ ගාර්සියා දුපතේ රඳවා සිටින ශ්‍රි ලාංකිකයින් දීර්ඝ කාලීනව රඳවා තැබීම සඳහා “සුදුසු ස්ථානයක් නොවන”

‘හූති’ කැරැල්ලෙන් ලංකාවත් අමාරුවේ

‘හූති’ කැරැල්ලෙන් ලංකාවත් අමාරුවේ රතු මුහුද ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන නැව් ගමනාගමනයට ඇතිව තිබෙන බාධා හේතුවෙන්