බැසිල් වෑයම අත් නොහරි

බැසිල් වෑයම අත් නොහරි

මුලින්ම මහ මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතු බවට තර්ක කරමින් පොහොට්ටුවේ බලාධිකාරය පෙන්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයකට හසුරවා ගැනීමට උත්සාහ කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මේ වන විට පසුබෑමකට ලක්ව සිටී , එහෙත් බැසිල් දේශපාලනය තුළ තීරණාත්මක බලපෑමක් කිරීමට ඇති ඉඩ කඩ අත්හැරීමට සූදානම් නැත.
අලුත්ම උත්සාහය වන්නේ නිමල් ලංසා ප්‍රමුඛ පිරිස සමඟ යම්කිසි සම්මුතියක් ගොඩනඟා ගැනීමයි.

මේ තුළින් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජනාධිපතිවරණ ව්‍යාපාරය බලපෑමක් කිරීම බැසිල්ගේ අපේක්ෂාවයි.

වජිර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මේ හමුව පැවත්වීමට කටයුතු කරන නමුත් ලන්සා මන්ත්‍රීවරයා පවසා ඇ ත්තේ
බැසිල් හා දේශපාලන ගනුදෙනුවකට ඇති ඉඩකඩ සීමිත බවයි.

අනෙක් අතට රනිල් වික්‍රමසිංහට ජයග්‍රහණය කිරීමට අසීරු නම් ඔහු සමගි ජන බලවේගය හා සන්ධානගත වීමට ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳවත් සාකච්ඡාවක් මතුවී තිබේ.

Related Articles