මුහුදු මත් ද්‍රව්‍ය ජාවාරම

මුහුදු මත් ද්‍රව්‍ය ජාවාරම

දකුණු දිග මුහුදු තීරයේ කෝටි ගණනක දේපළ පවරා ගැනුනේ මුදල් විශුද්ධිකරණය පනත යටතේ පියවර ගැනීම සඳහා .
මේ අතර වාරයේ නීති විරෝධී මත්පැන් අලෙවියේ යෙදුනු පිරිස් මෙම ජාවාරමෙන් ඉවත්වෙන බව පුවරු එල්ලා තිබුනා .
පසු ගිය භීම සමයේ කැරලිකරුවන් ගේ අනින් මේ ආකාරයටම විවිධ දේ පවසමින් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සිදුව තිබුනි.

 

 

 

Related Articles