අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිඟයක්…..

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිඟයක්…..

අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 150ක් පමණ හිඟවීම නිසා ජීවිත රැසක් අනතුරේ වැටී ඇතැයි හින්දු පුවත්පත වාර්තා කරයි.

“සැපයුම්වල ප්‍රශස්ත මට්ටමක් පවත්වා ගැනීමට අපි අපේ උපරිමය කරනවා, නමුත් හිඟයක් තියෙනවා”, ආචාර්ය ඩී.ආර්.කේ. හේරත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ද හින්දු පුවත්පතට පැවසීය.

lanka newsline වෙත අදහස් දැක්වූ බොහෝ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් කියා සිටියේ ප්‍රසම්පාදන මන්දගාමී වීමත් විදේශ විනිමය අර්බුදයේ අවසානයක් ළඟ පාතක දක්නට නැති බවයි.

මේ අතර, ඖෂධ හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා, රෝහල් සැපයුම් සහ ඔවුන් අතර සම්බන්ධීකරණය සඳහා මෑතකදී මාධ්‍යගත යාන්ත්‍රණයක් ගොඩනගා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සැපයුම්වලින් 80% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආනයනය කෙරේ. 2021 දී රට ඩොලර් මිලියන 800 කට වඩා වටිනා ඖෂධ නිෂ්පාදන ආනයනය කර ඇත.

Related Articles