බදු  කොමසාරිස් නැතුව කොරේ පිටට  මරේ…

බදු කොමසාරිස් නැතුව කොරේ පිටට මරේ…

දැඩි මුල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින ආණ්ඩුව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට නව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙකු පත් කර ගත නොහැකි වීම හේතුවෙන් රුපියල් බිලියන ගණනක බදු අහිමි වීමේ අවදානමක් මතුව තිබේ.

හිටපු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මාස තුනකට පෙර විශ්‍රාම ගිය අතර එතැන් සිට එම තනතුර වැඩබලන පදනමක් මත අධීක්ෂණය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, දේශීය ආදායම් පනත යටතේ, වැඩබලන කොසාරිස් ජනරාල්ට කල හැක්කේ ට සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු පමණි . බදු එකතු කිරීම, අභියාචනා තක්සේරු කිරීම සහ නව බදු අය කිරීම අදාළ වී ඇත .

මේ වසරේ බිලියන 871 අදායම් ඉලක්කකය සපුරා ගැනීම අසීරු වී ඇති බව මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ටී. චන්දන මාධ්‍යයට පැවසීය.

“ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වන්නේ සමාගම් සෑම මසකම බදු අභියාචනා ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන් ගෙවිය යුතු මුදලට වඩා අඩු මුදලක් ගෙවීමට උත්සාහ කිරීමයි. මෙම අභියාචනා ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කළ යුත්තේ නිත්‍ය කොමසාරිස් ජනරාල් වරයා වන අතර . වැඩ බලන කොමසාරිස් වරයට එවැනි බලයක් නැති අතර ඒවා තක්සේරු කිරීමට බලයක් නැත. බදු ගොනුවක කල් ඉකුත්වන දිනයක් ද ඇති අතර එය කල් ඉකුත් වූ පසු එය අයකර ගැනීමට වැඩබලන කොමසාරිස් වරයට බලයක් නැති බව චන්දන මහතා පැවසීය..

මේ වන විට අහිමිවූ පාඩුව පවා ගණන් බැලීමට නොහැකිවී තත්වයක් උදාවී ඇත .

Related Articles