මෙන්න තවත් ක්‍රිකට් ප්‍රතිපලයක්

මෙන්න තවත් ක්‍රිකට් ප්‍රතිපලයක්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩලය අද රැස්වී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) අත්හිටුවීමේ කොන්දේසි තහවුරු කොට ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නියෝජනයට සවන් දීමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාවට ද්විපාර්ශ්වික ක්‍රිකට් සහ ICC ඉසව් දෙකෙහිම ජාත්‍යන්තරව තරඟ කළ හැකි බව ICC මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත .

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අරමුදල් සැපයීම ICC විසින් පාලනය කරනු ඇත. 19 න් පහළ පිරිමි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2024 ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුනද දැන් එම අවස්ථාව දකුණු අප්‍රිකාවට ලබාදී ඇත .

Related Articles