විරෝධතා එපා -වාණිජ මණ්ඩල….

විරෝධතා එපා -වාණිජ මණ්ඩල….

ඇතැම් සංවිධාන නොවැම්බර් 2 වැනිදා මහජන විරෝධතා කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල පළ කරන කළ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය ඇතුළු ව්‍යාපාරික මණ්ඩල කිහිපයක් හෙට පැවැත්වීමට නියමිත විරෝධතා නවතා දමන ලෙස සියලු පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලීමක් සිදු කොට ඇත.

භාෂණයේ නිදහස සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පිළිගන්නා අතරම, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ සහාය ඇතිව වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමට ගන්නා උත්සාහයන් අඩපණ කළ හැකි මෙවැනි විරෝධතා නවත්වන ලෙස මෙම වාණිජ මණ්ඩල ඉල්ලා සිටී.

සංචාරක ව්‍යාපාරය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට ගන්නා ප‍්‍රයත්න ඇතුළුව ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට ගන්නා ක්‍රියමාර්ග වලට මෙම විරෝධතා අහිතකර බ්ව්ලපාමක් කරන බවයි වාණිජ මණ්ඩල පෙන්වා දෙයි.

ගුවන් සේවා කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර ශීත ඍතුවේ දී යුරෝපයේ අධික බලශක්ති පිරිවැය සැලකිල්ලට ගනිමින් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට කදිම අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇති බව ඔවුහු සඳහන් කරති .

“ආර්ථිකයට තවදුරටත් හානි කළ හැකි සහ මේ රටේ ජනතාව මත වැඩි බරක් පැටවිය හැකි ක්‍රියාවන්හි නියැලීම වෙනුවට ජාතියක් ලෙස අප යථා තත්ත්වයට පත් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කර, ධනාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ දිරිගැන්වීම සඳහා ඔවුන්ගේ ශක්තීන් සහ සම්පත් යොදවන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ හරවා යවන ලෙස අපි සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.”යැයි මෙම පිරිස පවසයි.

මෙම ප්‍රකාශය පහත සඳහන් වාණිජ මණ්ඩල විසින් නිකුත් කර ඇත: ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය (CCC); තරුණ ලංකා ව්‍යවසායකයින්ගේ මණ්ඩලය (COYLE); ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL); ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා (ICCSL); ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ ජාතික මණ්ඩලය (NCE); සහ කාන්තා කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය (WCIC) මෙම ඉල්ලීම ඉදිටිපත් කොට ඇත .

Related Articles