ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය හැකිලෙන හැටි ලෝක බැංකුව කියයි….

0
14

ශ්‍රී ලංකාව දරාගත නොහැකි ණය සහ දැඩි ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර ඊට සමාන්තරව දුප්පත්කම වැඩිවෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2022 දී සියයට 9.2 කින් සහ 2023 දී තවත් සියයට 4.2 කින් පහත වැටෙනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව පෙන්වා දෙයි. දියාරු දේශපාලන තත්ත්වය දැඩි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තිබියදීත්, උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති බවයි ලෝක බැංකුව පවසන්නේ.

ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ දරිද්‍රතාවය සියයට 25 ට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.

දරිද්‍රතාවය අඩු කිරීම සඳහා කර්මමාන්ත හා සේවාවල රැකියා ව්‍යාප්තිය සහ ආදායම්වල සැබෑ වටිනාකම ප්‍රකෘතිමත් වීම අවශ්‍ය වේ. ඉහළට, ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ මූල්‍යකරණයෙන් සහාය දක්වන විශ්වසනීය ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් විශ්වාසය වැඩි දියුණු කර නැවුම් ප්‍රාග්ධන ගලා ඒමට සැලැස්විය යුතුය. මේ සඳහා ජාත්‍යන්තරයට පිළිගත හැකි විශ්වසනීය සමාජ දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍ය බවයි ලෝක බැංකුව පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here