මාස හයක ණය සහන…

0
83

වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය හෝ කොවිඩ් ව්‍යසනය හේතුවෙන් ආදායම අඩුවීම්, ව්‍යාපාර බිඳ වැටීම් වලට ලක්ව ඇති ණය ගැනුම්කරුවන්ට මාස හයක කාලයක් සහනයක් ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැංකුවලින් ඉල්ලා ඇත.

සහනදායී ණය සහන ලබා දීම, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම/ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම, ප්‍රතිසාධන ක්‍රියාවන් අත්හිටුවීම, අඩු වියදම් කාරක ප්‍රාග්ධන ණය සහ ඇතැම් බැංකු ගනුදෙනු සඳහා ගාස්තු සහ ගාස්තු නිදහස් කිරීම ඇතුළත් වේ.

පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් (SMEs) ඇතුළු පුද්ගලයින්ට සහ සංචාරක, ප්‍රවාහන, නිෂ්පාදන, සේවා, කෘෂිකර්මය, ඉදිකිරීම්, ඇඟලුම්, තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ඒ ආශ්‍රිත සැපයුම් සේවාවල නිරත අනෙකුත් ව්‍යාපාර සඳහා මෙම සහන ලබා දී ඇත.

කොවිඩ් බලපෑමට ලක්වූ ණය ගැණුම්කරුවන්ට ලබා දුන් සහන කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වූ අතර, සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා ලබා දී තිබූ තාවකාලික තහනමේ අවසන් අදියර 2022 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් විය.

මේ සහන ලබා දීම බැංකු වලට විශාල අභියෝගයක් වනු ඇත, වාණිජ බැංකු මේ පිළිබඳව තම ප්‍රතිචාර දක්වා නැත.

මුල්‍ය සමාගම් ලබා දුන් ණය ආපසු නොගෙවීම විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙමින් පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here