දකුණු  අප්‍රිකාවේ  සුලු  රජුගේ  අභිෂේකය වර් ණවත්….

දකුණු අප්‍රිකාවේ සුලු රජුගේ අභිෂේකය වර් ණවත්….

දකුණු අප්‍රිකාවේ සූලු රජු ලෙස මිසුසුලු කා ස්වෙලිතිනිගේ කිරීටය සැමරීමට දහස් ගණනක් ජනයා එක්වුහ. ස්වෙලිතිනි රජකමට පත්වීම අභියෝගයට පත්වීමෙන් පසු හතලිස් හැවිරිදි නව රජු පැවසුවේ සූලු ජාතිය එක්සත් කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි.

ක්වාසුලු-නටාල් පළාතේ මාලිගයට එක්රැස්වූ දහස් ගණනක් දෙනා නව රජතුමන්ගේ අභිෂේකය සැමරුවේ වර්ණවත් සම්ප්‍රදායික ඇඳුමෙන් සැරසීය.

සුලු සිංහාසනයට විධිමත් දේශපාලන බලයක් නැත, නමුත් දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනගහනයෙන් පහෙන් එකක් සූලු ගෝත්‍රිකයින් වන අතර එහි රාජාණ්ඩුව රටට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.

සුලු රාජධානියට අභිමානවත් ඉතිහාසයක් ඇත. එය 1879 ඉසන්ඩ්ල්වානා සටනේදී බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා පරාජය කිරීමට මෙම ගෝත්‍රය සමත් විම ලෝක ප්‍රසිද්ධය.

Related Articles