කඳුළු කඳුළුමය

චන්ද්‍රකුමාර වික්‍රමරත්න යනු 88 89 භීෂණ සමයේදී තුවක්කු කරුවන්ගේ උණුසුම් උන් බවට උණ්ඩයට දිවි දුන්…

පොලිසිය පූජිත හා හේමසිරි ප්‍රනාන්දු පසුපස

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට පෙර ලැබුණු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් අන්දමින් කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරන්නැයි…